Het doel van dit onderzoek is om uit te vinden wat de optimale behandelduur met antibiotica is na een operatie voor complexe acute blindedarmontsteking.

We testen of een kortdurende antibioticabehandeling van 2 dagen even veilig en effectief is als de standaardbehandeling van 5 dagen.

Wanneer blijkt dat de kortdurende behandeling niet onderdoet voor de standaardbehandeling, kan dit tot minder antibioticagebruik leiden in te toekomst. Mogelijke bijkomende voordelen hiervan zijn minder (snel) antibiotica resistentie, kortere opnameduur en lagere bijbehorende zorgkosten.