De patiënt is niet geschikt voor deelname aan deze trial wanneer er preoperatief klinische verdenking is op ernstige sepsis, gedefinieerd als sepsis-geinduceerde weefselhypoperfusie of orgaandysfunctie (te objectiveren door een of meer van onderstaande toegewezen aan de infectie):

  • sepsis-geinduceerde hypotensie
  • lactaat > bovengrens normaalwaarde
  • urineproductie < 0,5 mL/kg/h voor meer dan 2 uur ondanks vloeistofresuscitatie
  • acuut longfalen met PaO2/FiO2 < 250 in afwezigheid van een pneumonie als infectiebron
  • acuut longfalen met PaO2/FiO2 < 200 in aanwezigheid van een pneumonie als infectiebron
  • creatinine > 2,0 mg/dL (176.8 μmol/L)
  • bilirubine > 2 mg/dL (34.2 μmol/L)
  • thrombocyten < 100,000 μL
  • coagulopathie (INR > 1.5)
Ref: Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, Annane D, Gerlach H, Opal SM, et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock, 2012. Intensive care medicine. 2013;39(2):165-228.