Helaas beschikken we niet over een METC-goedgekeurde Engelstalige versie van het PIF. Gelukkig is het alsnog mogelijk om een patiënt die geen Nederlands kan lezen te includeren!

Leg om te beginnen stapsgewijs de informatie in het PIF uit aan de patiënt in het Engels. En verwijs hem/haar naar de engelstalige versie van deze website: http://appictrial.nl/en/home-2/

Overtuigd dat de patiënt de informatie begrepen heeft en goed geïnformeerd een beslissing voor deelname kan maken?

Doorloop dan het toestemmingsformulier samen met de patiënt. Essentieel hierbij is dat er een onafhankelijke 3e persoon aanwezig is die kan bevestigen dat de patiënt begrijpt wat hij/zij ondertekent.
Documenteer dit ook in de decursus.

Vragen hierover?
Bel de studiecoördinator op 06-17616440