Dank voor uw interesse en/of bijdrage. Hier vindt u informatie die van belang is voor deelnemende centra.

U kunt via de link naar ALEA patiënten includeren en randomiseren. Eerst kunt u checken of de patiënt voldoet aan alle in- en exclusiecriteria op deze site; exact deze gegevens zullen van u gevraagd worden bij het invoeren van een nieuwe patiënt in ALEA.