Patiënten worden na inclusie gerandomiseerd tussen de korte en de standaard postoperatieve antibioticabehandeling.

In de follow-up kijken we primair naar infectieuze complicaties en mortaliteit binnen 90 dagen. Registratie van de eindpunten vindt plaats door het lokale onderzoeksteam i.s.m. de studiecoördinator.

Ernstige complicaties (SAEs) dienen door behandelaars lokaal binnen 24u te worden gemeld. Klik hier voor de definitie en procedure SAE-melding.

Een nader overzicht van de studiehandelingen en follow-up vindt u op deze pagina.

Het volledig studieprotocol download u hier.

* Alle criteria behalve intraoperatieve criteria
** Wanneer de patiënt niet in staat is geweest preoperatief informed consent te geven, kan dit postoperatief  worden verkregen zolang inclusie & randomisatie binnen 24u na de operatie plaatsvindt.
***De intraveneuze antibioticabehandeling wordt in de controlegroep nog 3 dagen voortgezet (in totaal 5 dagen).