Complexe appendicitis

Blindedarmontsteking, ookwel  “appendicitis”, komt veel voor. De behandeling is een operatie waarbij de blindedarm verwijderd wordt (een “appendectomie”). In 25 – 30% van de gevallen is er sprake van een complexe ontsteking, in dat geval krijgt de patient nog antibiotica na de operatie om de kans op een complicatie (bijv. het ontwikkelen van een abces) omlaag te brengen.

Behandelduur met antibiotica

Op het moment is er geen overeenstemming over de benodigde behandelduur na de operatie. De meeste patienten in Nederland krijgen 5 dagen antibiotica. Er zijn veel aanwijzingen dat een kortere behandeling even effectief en veilig is. Hard wetenschappelijk bewijs ontbreekt echter nog.

Antibiotica-resistentie

Een gevolg van overbehandeling met antibiotica is resistentie van bacteriën tegen antibiotica. Dit is wereldwijd een groeiend probleem. Om het risico op resistentie te minimaliseren is het van belang antibioticabeleid te optimaliseren. Bijkomstige voordelen van het verkorten van antibioticabehandeling zijn mogelijk ook kortere opnameduur en lagere zorgkosten.