Als alternatief voor Cefuroxim-Metronidazol kan in de APPIC trial Ceftriaxon-Metronidazol gegeven worden:

  • dosering: Ceftriaxon 2000mg 1dd (IV) + Metronidazol 500mg 3dd (IV)
  • kinderdosering (<18jr):
    • Ceftriaxon 100mg/kg/dag tot max. 2g/dag in 1 dosis/dag
    • Metronidazol 30mg/kg/dag tot max. 1.5g/dag in 3 doses/dag
  • totaal aantal doses: in arm A (48h): 2 doses Ceftriaxon en 6 doses Metronidazol, in arm B (5d): 5 doses Ceftriaxon en 15 doses Metronidazol.
    m.b.t. co-interventie, switch en verlenging/herstart AB zelfde beleid als bij Cefuroxim-Metronidazol.