Download hier de Inclusie Checklist om te printen en de criteria af te vinken.

INCLUSIECRITERIA

  • 8 jaar en ouder
  • appendectomie vanwege acute appendicitis
  • geschreven informed consent
  • intraoperatieve diagnose: complexe appendicitis

EXCLUSIECRITERIA

 * (verdenking) ernstige sepsis preoperatief (zie definitie)
 * simpele appendicitis (flegmoneus, zonder necrose of perforatie)
 * appendectomie à froid / interval appendectomie
 * ASA score IV / niet in staat chirurgie te ondergaan
 * allergie studiemedicatie of andere contraindicatie studiemedicatie
* immuungecompromiteerd (zie definitie)
* zwangerschap
* gelijktijdig gebruik van antibiotica voor andere indicatie (waardoor antibioticaprotocol vd studie niet strikt gevolgd kan worden)
* appendiculair infiltraat niet geschikt voor appendectomie
* inadequate source control (zie definitie)
——————————————————————

>>> includeren in ALEA