Onder immuungecompromitteerd wordt verstaan patiënten met: een hematologische maligniteit, HIV/AIDS, beenmergtransplantatie, splenectomie, genetische aandoeningen zoals severe combined immunodeficiency, chemotherapie, dialyse, een orgaantransplantatie en immunosuppressivagebruik (zoals corticosteroiden in patiënten met rheumatoide arthritis).