Antibiotica – na de operatie worden patiënten in deze trial behandeld met 2 antibiotica: cefuroxim en metronidazol. Dit zijn middelen die in Nederland al decennialang gebruikt worden voor complexe acute blindedarmontsteking.


Interventie & controle – deelnemers aan het onderzoek worden d.m.v. loting ingedeeld in 2 groepen: arm A en arm B. De eerste 48 uur na de operatie krijgen alle patiënten dezelfde behandeling: cefuroxim en metronidazol, via een infuus. Na 48 uur krijgen patiënten in arm A geen antibiotica meer, terwijl patiënten in arm B nog 3 dagen langer dezelfde antibiotica krijgen (5 dagen in totaal).


Follow-up – nadat de antibioticabehandeling klaar is, volgt ontslag uit het ziekenhuis wanneer de behandelend arts dat besluit. Na opname is er eenmaal een standaard controle-afspraak (die ook niet-deelnemers hebben). Daarna worden deelnemers aan het onderzoek gevraagd om 4 weken na de operatie een vragenlijst in te vullen. Tot slot vindt 3 maanden na de operatie nog een telefonische afspraak plaats met de onderzoeker. Er zijn verder geen extra bezoeken of metingen verbonden aan deelname.