Het primair eindpunt van deze studie is een samengesteld eindpunt van infectieuze complicaties en mortaliteit binnen 90 dagen na de appendectomie.

Onder infectieuze complicaties vallen het intra-abdominal abces (IAA) en de wondinfectie (SSI).

Een IAA is gedefinieerd als een infectie in de buikholte, dieper dan de fascia/spier lagen, die geopend is tijdens de operatie. Een IAA kan d.m.v. beeldvorming of tijdens reinterventie, door purulente drainage van een drain in de IAA, of door isolatie van micro-organismen van een IAA-kweek worden vastgesteld. Een SSI kan een diepe of oppervlakkige SSI betreffen, waar de huid, subcutane en of diepere weke delen van de incisie bij betrokken zijn. IAA en SSI worden in meer detail volgens de Center for Disease Control (CDC) criteria beschreven in het volledig studieprotocol.